понедељак, 29. новембар 2010.

Feng Šui na Zapadu

Feng Šui i radiestezija su drevna majstorstva kojima čovek kanališe životnu Či energiju u cilju uređenja prostora i ambijenta u kome živi ili radi. Feng Šui se može primeniti u širokom spektru, počev od jedne prostorije, preko stana, kuće, kvarta, pa do uređenja čitavih gradova. Putem njega može se aranžirati radni sto, naš novčanik, kola, kućica za pse itd. Mnogi savremeni stručnjaci za prostor (ekolozi, biolozi, arhitekte, dizajneri, umetnici itd.), Feng Šui nazivaju BIO-EKOLOGIJOM ili ultra modernom ekologijom današnjice, a posebno sutrašnjice.  

Novčani Feng Šui


Većini ljudi, posebno onih na Zapadu, danas je Feng Šui najprivlačniji u onom aspektu, gde ga na lak način mogu koristiti za zadovoljavanje različitih potreba za povećanjem zarade. Ovo je jedan od najatraktivnijih nivoa Feng Šuija u današnje doba. On se naziva poslovni Feng Šui ili biznis Feng Šui. 

Ipak, veličina bogatstva i zarade, koje će doći od primene Feng Šuija u jednom prostoru varira od osobe do osobe. To ne znači da ćemo se uz pomoć Feng Šuija basnoslovno obogatiti i postati milijarderi. Jer naše bogatstvo, blagostanje ili dobar finansijski status najviše zavisi od našeg karaktera, načina razmišljanja i školovanosti, ali i sreće koja nas prati ili ne prati u našem životu, a koja je inače trostruka. To znači da u životu svakog čoveka sreća biva sastavljena iz tri svoja dela: 1. individualne sreće, 2. kolektivne sreće (tla na kome čovek bitiše) i 3. nebeske sreće (sreća tajkuna).  

Najveći uticaj od svih ovih sreća na čoveku zaradu ima NEBESKA SREĆA. U tom smislu svima nama je poznata i čuvena izreka, koja se koristi za uspešne ljude, a glasi: «Rođen je pod srećnom zvezdom i sve mu ide od ruke».  Ukoliko nemamo nebesku sreću (većina ljudi je nema) teško ćemo postati TAJKUN, odnosno milijarder. Ali dobar Feng Šui primenjen na našem prostoru i životu doneće nam uprkos tome bolji život, u kome nećemo imati nekih većih novčanih problema. Međutim, nikada ne možemo očekivati da će Feng Šui sve probleme da odnese iz našeg života. To je jednostavno glupo misliti. 

Feng Šui čoveku poboljšava život u svakom aspektu, i što duže je primenjen u njegovom životu, on mu postaje sve kvalitetniji kako vreme odmiče. A da li ćemo znati jesu li nekome zvezde naklonjene ili ne, za to nam služe brojevi i planete pod čijem je uticajem neko rođen.Feng Šui na zapadu

U današnja vremena većina ljudi najlakše i najbolje prihvata Feng Šui kao UNIVERZALNU TEHNIKU ZDRAVOG UREĐENJA PROSTORA. To naravno podrazumeva u njega uključenu i radiesteziju. Feng Šui se svakako koristi danas u najvećem delu sveta očišćen od takozvanih religioznih i nacionalno-kulturoloških nivoa, svog matičnog izvorišta, tj. Kine i kineskih narodnih atributa. Ovime pre svega želim da kažem da U FENG ŠUIJU I NJEGOVOM NAČINU FUNKCIONISANJA NEMA NIŠTA STAROG, MAGIČNOG I KINESKOG.

U svetu postoji više škola Feng Šuija, koje se samo donekle međusobno razlikuju. Postoji podela na: 1. moderni (Zapadni) Feng Šui i 2. tradicionalni (Istočnjački) Feng Šui. Takođe tu su i Škola kompasa, Škola forme i Škola intuicije, koje se uklapaju u sve prethodno rečeno. Nakon toga idu kineski Feng Šui, japanski Fusuigaku, indijska Stapaja veda itd. 

Na zapadu Feng Šui ima uglavnom formu radionike, radiestezije, arhitekture, dizajna, estetike i ekologije, u koje su vešto utkani osnovni energetski zakoni funkcionisanja ove planete. 

Do pre recimo tridesetak godina Feng Šui je bio malo poznat na Zapadu. Kod nas je prvi tekst o njemu objavljen 1990. godine, a zainteresovanost današnjeg čoveka za Feng Šui, posebno na Zapadu, raste iz dana u dan. Razlog za to je veoma jednostavan. Sve više ljudi shvata da sve u našem svetu, pa i sam život ljudski pokreću različiti nivoi životne energije (koji se kreću od vidljivih, opipljivih pa do onih koje ne možemo videti niti opipati rukama). Čovek želi da živi u harmoniji sa svojim prostorom, okruženjem i ljudima. A u tome mu u velikom procentu može pomoći Feng Šui. To znaju nepobitno oni ljudi koji ga već duže vremena imaju primenjenog u svom prostoru. 

Snaga koja je omogućila Kini da preživi surovo doba u poslednjih 4000 godina, netaknuto, hteli mi to priznati ili ne, sada u velikoj meri podstiče zapadni interes za primenu Feng Šuija u modernom svetu. Kina postaje svetska sila i niko joj ne može osporiti njene rezultate, koje postiže zahvaljujući netaknutoj, kulturnoj i tradicionalnoj baštini, koja nije bila ugrožena nikada za zadnjih 4000 godina.  A to joj je velikim delom omogućio upravo Feng Šui. 
Naime, FENG ŠUI JE NAUKA KOJA ČOVEKA PODUČAVA NAJVEĆIM PRIRODNIM TAJNAMA, USPEŠNOG ŽIVOTA NA ZEMLJI. Stoga zastanimo i za trenutak pokušajmo očima Feng Šuija, gledati energiju od koje smo satkani i naučiti putem njega, svesno upravljati tom energijom. Kako ona ne bi upravljala nama!

Feng Šui u prošlosti i danas

Šta je Či prostora i čoveka?

          Feng Šui je drevna univerzalna nauka koja je nastala na bazi radiestezije u prošlosti. Ova nauka je ljudima uglavnom poznata kao kineska veština koja podržava zdrav način življenja čoveka u skladu sa istim takvim prostorom, koji ga okružuje.
          Feng Šui podučava čoveka kako da postigne gotovo svesnu harmoniju sa svojim životnim i radnim okruženjem, u cilju osiguranja većeg stepena sreće i zdravlja u životu. Stoga je Feng Šui tehnika uređenja prostora, aranžiranja prostora i smisaoni metod osmišljavanja okruženja u kome vladaju pozitivne energije, procesi i stvari koje čoveka vode ka uspehu. 
          Feng Šui nas uči šta je pravilan raspored prostorija u jednom stanu (npr. kuhinja i kupatilo koje deli isti zid veoma je štetno za zdravlje ljudi, no to se Feng Šuijem uspešno leči). Uči nas kako se raspoređuje nameštaj, slike, ogledala, biljke, osvetljenje, kakvi treba da su oblici, materijali, boje, ... pa sve do same kulture ponašanja i življenja čoveka u tom prostoru. 
          Feng Šui, posebno onaj ujedinjen sa radiestezijom, omogućava čoveku da na pravilan način iskoristi nevidljive, elektomagnetne, biomagnetne i sve ostale energije koje kruže u vazduhu i prostoru oko njega. U Kini se te energije nazivaju zajedničkim terminom Či. Simbolički Či se predstavlja pravilnim strujanjem vazduha u prostoru i sličnim arhetipskim simbolima. 
          Ljudi koji primenjuju Feng Šui na pravilan način trude se da u svom okruženju postignu povoljan Či. Osnova Feng Šuija jeste da Či energija ljudima obezbeđuje zdravlje, sreću i uspeh. Ona blagotvorno u jednom prostoru deluje na sve članove porodice.

Feng Šui u prošlosti

U prošlosti uspešni vladajući slojevi, drevne carske Kine, koristili su obilato Feng Šui i radiesteziju u svojim palatama. Feng Šui je oduvek bio vrlo bitan kako na dvoru tako i u životu običnog čoveka. Stoga su kineske priče i bajke za decu, prepune poučnih i mudrih napisa o Feng Šuiju, prelepim gradovima, uspešnim kraljevima i moćnim dinastijama. 
Danas najuspešniji globalni Feng Šui nalazimo u Japanu, Kini, Aziji, Tajlandu, Tajvanu, Hong Kongu, Čikagu... Da bi se osigurao povoljan položaj jedne zgrade, Feng Šui konsultantni (majstori) treba da postave «dijagnozu» njenog neposrednog okruženja. Važno je da se pažnja poklanja podjednako unutrašnjosti prostora, a posebno njegovom spoljnom okruženju. A naročito je bitan i onaj nevidljivi energetski deo, za koji je zadužena radiestezija. 
Eksterijer dobro locirane zgrade treba da bude postavljen tako da ima podršku i zaštitu brda, uzvišice ili neke veće zgrade, iza svoje zadnje fasade. Kada se iza leđa naše kuće nalazi uzvišenje, mi ćemo svakako imati energetsku podršku i uspešan život. Sa druge strane, poželjno je da se voda (bazen, fontanta, reka, jezero) nalazi ispred poslovnog zdanja, kuće ili našeg doma. 
Putevi su u drevna vremena bili građeni u skladu sa Feng Šui simbolikom Zmaja i Tigra, koji predstavljaju istočnu i zapadnu stranu sveta. A medicina i akupunktura su se u velikom procentu bazirali na Feniksu i Kornjači, koji simbolišu južnu i severnu stranu sveta.

 Feng Šui danas
Kako je vreme prolazilo, gradovi se pretvoriše u moderne metropole sa gradskim načinom života, pa se shodno tome i Feng Šui adaptirao i menjao u skladu sa trendovima modernog, urbanog života i prilagođavao se različitim narodima i kulturama, tako da je primenljiv danas, apsolutno na svim meridijanima planete. Iznedrio se i takozvani Poslovni Feng Šui, kao trend modernog života čoveka. Poslovni Feng Šui nije postojao u drevnoj Kini.
Sve ovo opisano  je dovelo do toga da se Feng Šui u velikoj meri modernizovao i transformisao, pa je pre 40-ak godina postao neverovatno veliki hit u najrazvijenijim zemljama Zapada. Feng Šui se danas tumači na jedan potpuno nov način, ali su mu u osnovi ostala ista ona pravila, zakoni i načela na kojima se bazirao u drevna vremena. 


Tako dolazimo do savremenog i modernog Feng Šuija, koji je vrlo često utkan u arhitekturu, umetnost i ekologiju i srećemo ga čak i pod nazivom Feng Šui dizajn. Nije uopšte slučajno to što je vreme sadašnjice, upravo vreme velike moguće ekspanzije Feng Šuija u celom svetu. Podjednako se misli na Istok i Zapad. 

четвртак, 11. новембар 2010.

Šta je Feng Šui?

Šta je Feng Šui 

Feng Šui je umetnost, nauka, drevna medicina i majstorstvo, gotovo hermetičkog oblikovanja prostora, koje čoveku uvodi zdravlje, ljubav, uspeh, bogatstvo i sreću u život. U prevodu, Feng Šui je odnos VAZDUH-VODA. Praktično to znači da Feng Šui predstavlja LJUDSKU SVEST O ZDRAVOM I HARMONIČNOM UREĐENJU PROSTORA U KOJEM ČOVEK ŽIVI i pažljivo negovanje prostora da takav i ostane. 
Većini ljudi Feng Šui je poznat kao drevna kineska veština svrishodnog uređenja prostora u kome čovek živi, boravi i radi. Ipak, Feng Šui je mnogo više o toga! Njegovo poreklo nije samo tekovina Kine, već mnogih drugih uspešnih naroda i tradicija širom zemaljske kugle u prošlosti, a i sadašnjosti. Tako on predstavlja duhovno nasleđe Kine, Japana, Indije, Egipta, Stare Grčke, Rima, protežući se sve do najranijih oblika postojanja hrišćanstva u prošlosti, kada ono nije ni imalo status zvanične religije. 
Feng Šui je stariji od prve pisane ljudske kulture i pojavio se na Zemlji istovremeno sa čovekom kao Homo Sapiensom i njegovim prvim zidanim zdanjima. Po svom formalnom statusu Feng Šui je, kao celoviti sistem, u prošlosti postojao u okviru narodne kineske medicine. Zato ga danas srećemo i pod terminom lečenja prostora i akupunktura prostora, što svakako nije slučajnost. 
Naime, Feng Šui se, između ostalog, bazira na 5 kosmičkih elemenata, Teoriji 5 elemenata, na principu Jin-Janga, 4 godišnja doba, 4 strane sveta i brojnim energetskim zakonima koji vladaju na našoj planeti. Tu je i vitalna, odnosno životna energija, koja prožima sve u našem materijalnom i duhovnom svetu, dajući mu život. Ona se u Feng Šuiju i akupunkturi naziva Či energija. U Egiptu je srećemo pod terminom Ka, u Japanu Gi, u Indiji Prana itd. 
Či, odnosno vitalnu energiju ni dan danas niko nije uspeo da opipa, vidi, izmeri i locira iako ona daje život svemu. I upravo baza Feng Šuija jeste rad sa Čijem koji se usmerava u prostoru, tako da on bude pozitivan i harmoničan za čoveka. 
Na principima Feng Šuija u dalekoj prošlosti uspešno su uređivane kraljevske palate i grobovi najmoćnijih. Danas Feng Šui čini osnovu mnogih ultramodernih gradova, poznatih poslovnih zdanja i pametnih zgrada na Istoku. Takođe, Feng Šui primenjuju najbogatiji i najinteligentniji biznismeni sveta, kako bi uvećali svoje bogatstvo, sreću i zdravlje. Pa ako Feng Šui može koristiti Donald Tramp, Bil Gejts i Madona, zašto ne bismo probali i mi?! Ako imamo i najmanju želju da poboljšamo kvalitet svog života, Feng Šui će nam svakako pomoći u tome. 

 Feng Šui tlocrt prostora
          Osnovno učenje Feng Šuija polazi od postavke da se svaki prostor, odnosno tlocrt stana, kuće, sprata, kancelarije, vrta itd. deli na 9 jednakih delova (prikazano na crtežu). Tih 9 delova tlocrta numerisani su određenim brojevima, oblastima i ostalim korespondencijama, čineći na taj način preko tlocrta prostora, magični kvadrat  3x3 polja. Svako polje ima svoj naziv, korespondentnu stranu sveta, element, oblik, bolju, simbol, cvet, biljku, životinju, zvuk i mnogo toga drugog.

           
          U zavisnosti od toga da li je prostor/stan, kuća, kvadratnog ili pravougaonog oblika, i Feng Šui šema će biti takva. Idealna su oba navedena oblika, dok sve van toga nije poželjno u Feng Šuiju, ali je svakako «izlečivo», kako se to kaže u Feng Šui terminologiji.  Devet polja, odnosno segmenata u Feng Šuiju, predstavljaju 9 osnovnih, odnosno egzistencijalnih sfera ljudskog života, što je obeleženo na Feng Šui kvadratu u gornjem, levom ćošku, ali i na crtežu u samom tekstu. 
          Po Feng Šuiju, smatra se da ČOVEK TREBA DA BUDE OSTVAREN U SVIH 9 NAVEDENIH OBLASTI ŽIVOTA KAKO BI BIO ZAISTA ZDRAV, SREĆAN I USPEŠAN. Sa tim oblastima ćemo se postepeno upoznavati u sledećim napisima. 

Novac

MAGIJA NOVCA          Ovaj napis, posvećen je onome što najčešće nedostaje ljudima, bar tako većina njih misli, da bi bili srećni! To je NOVAC. Ta večita tema čovekova!

        «Jao kako mi nedostaje novac u životu»?! «Da imam pare, sve bi bilo kod mene drugačije». «Koliko para mi je još ostalo»? Osećate se sputano. Imate osećaj da su vam vezane ruke, kao ptici krila! Ne možete da poletite! Često sebe hvatate kako brinete zbog novca i strah vas je! «Da li ći moći da zaradim dovoljno za život»? «Ako danas potrošim sav novac šta će biti ako se razbolim, pa nemam ni lekara i lekove da platim»? «Kome ja trebam bez para»? «Ko sam ja»?! «Zašto se baš meni dešava da nemam dovoljno novca za život»?

        Ako je sve ovo ovako u vašem životu, zaista bi trebalo da se aktivirate po pitanju novca i da se za početak, makar na teoretski način, upoznate sa njim i njegovom pravom prirodom.

        Treba da spoznate na putu ka novcu, ŠTA JE NOVAC, kakva je njegova energija i koji su osnovni duhovni i materijalni zakoni novca? Novac će vas fascinirati kada budete saznali o njemu ono što vam ni u snu nije padalo na pamet.

DEFINICIJA REČI «MAGIJA»


          Za početak ćemo reći ključnu stvar: NOVAC JE MAGIJA. Većina ljudi ne voli da koristi ovu reč, jer ne zna pravu definiciju magije, pa im je ona stoga odbojna, plaše je se ili je nipodoštavaju. Činjenica je da magija, kao Zakonik Prirode, postoji na našoj planeti od kad je sveta i veka.

        Magija je u svim rečnicima definisana kao TEHNIKA SAVRŠENOG POZNAVANJA I VLADANJA TAJNIM ZAKONIMA PRIRODE. To podrazumeva skrivene, nevidljive, naučno još neotkrivene i duhovne zakone. Na tome se bazira magija i ništa nenormalnog i neprikladnog nema u njoj. Ako mi  ne verujete, uzmite rečnike i enciklopedije u šake i pronađite definiciju reči MAGIJA. Uvidećete koliko ste bili u zabludi i neupućeni u pravo značenje ove reči.

        Vi koji čitate ovaj napis o novcu, nemojte da budete kao oni koji nemaju novca, čak ako i spadate u ovom trenutku baš u tu kategoriju. Na putu ka novcu, jedna od prvih stvari jeste da poznajemo osnovna značenja i definicije onih reči koje se pojavljuju i koriste često, a složenijeg su karaktera, od one svakodnevne terminologije, «kruški i jabuka», za koje svi znamo šta su, odakle su i čemu služe.  

NAŠA FINANSIJSKA INTELIGENCIJA


        Cilj psihologije novca i nauke o bogaćenju jesu da ljudima otvore oči i spoznaju o novcu na jedan suštinski i dubinski način, koji je u skladu sa 21. vekom. Taj način drugačiji je od onog, kako o novcu razmišljaju i sa njim postupaju milioni ljudi na ovoj planeti.

        Kukajući, nipodoštavajući, radeći pogrešno i zapravo ništa ne znajući o novcu. Milioni ljudi koje srećemo svakidan, ne znaju kako je novac nastao, niti šta on predstavlja? Ne znaju ko je ustanovio instituciju novca u ljudskoj civilizaciji, niti koja je Njegova prava priroda? Ne znaju koji su osnovni zakoni i principi novčane energije, a još manje znaju da svaki čovek na planeti poseduje svoju finansijsku inteligenciju i svoj novčani karakter.

        Ne znaju ni to, da datum rođenja čoveka otkriva njegovu novčanu sudbinu i njegov finansijski potencijal koji treba razvijati i podizati, kako bi se jednog dana došlo do dovoljnih količina novca, koje će takvom čoveku doneti dobrobit u njegov život.

        Brojevi u našem datumu rođenja govore o mogućim količinama novca koje možemo doseći u životu, pod određenim okolnostima, uslovima i našem svesnom nastojanju ka tome. Na isti način kao što brojevi na novčanici govore, o vrednosti te novčanice i njenoj finansijskoj veličini, količini i moći novca. Nije ista vrednost i moć novčanice od 1 eura i novčanice od 500 eura. Samo zamislite 1 euro i 500 eura u vašoj glavi i pogledajte njihove slike pa ćete savršeno osetiti ono o čemu se ovde govori.

        Sa 1 eurom, svakako ne možete sebi obezbediti i priuštiti ono što možete sa 500 eura. Brojevi su ovde pokazatelji moći energija na novčanicama, a indirektno oni simbolišu i našu finansijsku moć, kada ih imamo u novčaniku ili na računu. Na isti način se ponašaju i brojevi u našem datumu rođenja. Naime, svaki broj simboliše tip vitalne energije i njenu moć. Neki brojevi simbolišu energije novca. Pa ako ih imamo u datumu rođenja, naše finansijske perspektive su dobre. No, ako tih brojeva nemamo, finansijska sudbina će nam biti posuta, umesto ružama i novčanicama- trnjem.