понедељак, 29. новембар 2010.

Feng Šui u prošlosti i danas

Šta je Či prostora i čoveka?

          Feng Šui je drevna univerzalna nauka koja je nastala na bazi radiestezije u prošlosti. Ova nauka je ljudima uglavnom poznata kao kineska veština koja podržava zdrav način življenja čoveka u skladu sa istim takvim prostorom, koji ga okružuje.
          Feng Šui podučava čoveka kako da postigne gotovo svesnu harmoniju sa svojim životnim i radnim okruženjem, u cilju osiguranja većeg stepena sreće i zdravlja u životu. Stoga je Feng Šui tehnika uređenja prostora, aranžiranja prostora i smisaoni metod osmišljavanja okruženja u kome vladaju pozitivne energije, procesi i stvari koje čoveka vode ka uspehu. 
          Feng Šui nas uči šta je pravilan raspored prostorija u jednom stanu (npr. kuhinja i kupatilo koje deli isti zid veoma je štetno za zdravlje ljudi, no to se Feng Šuijem uspešno leči). Uči nas kako se raspoređuje nameštaj, slike, ogledala, biljke, osvetljenje, kakvi treba da su oblici, materijali, boje, ... pa sve do same kulture ponašanja i življenja čoveka u tom prostoru. 
          Feng Šui, posebno onaj ujedinjen sa radiestezijom, omogućava čoveku da na pravilan način iskoristi nevidljive, elektomagnetne, biomagnetne i sve ostale energije koje kruže u vazduhu i prostoru oko njega. U Kini se te energije nazivaju zajedničkim terminom Či. Simbolički Či se predstavlja pravilnim strujanjem vazduha u prostoru i sličnim arhetipskim simbolima. 
          Ljudi koji primenjuju Feng Šui na pravilan način trude se da u svom okruženju postignu povoljan Či. Osnova Feng Šuija jeste da Či energija ljudima obezbeđuje zdravlje, sreću i uspeh. Ona blagotvorno u jednom prostoru deluje na sve članove porodice.

Feng Šui u prošlosti

U prošlosti uspešni vladajući slojevi, drevne carske Kine, koristili su obilato Feng Šui i radiesteziju u svojim palatama. Feng Šui je oduvek bio vrlo bitan kako na dvoru tako i u životu običnog čoveka. Stoga su kineske priče i bajke za decu, prepune poučnih i mudrih napisa o Feng Šuiju, prelepim gradovima, uspešnim kraljevima i moćnim dinastijama. 
Danas najuspešniji globalni Feng Šui nalazimo u Japanu, Kini, Aziji, Tajlandu, Tajvanu, Hong Kongu, Čikagu... Da bi se osigurao povoljan položaj jedne zgrade, Feng Šui konsultantni (majstori) treba da postave «dijagnozu» njenog neposrednog okruženja. Važno je da se pažnja poklanja podjednako unutrašnjosti prostora, a posebno njegovom spoljnom okruženju. A naročito je bitan i onaj nevidljivi energetski deo, za koji je zadužena radiestezija. 
Eksterijer dobro locirane zgrade treba da bude postavljen tako da ima podršku i zaštitu brda, uzvišice ili neke veće zgrade, iza svoje zadnje fasade. Kada se iza leđa naše kuće nalazi uzvišenje, mi ćemo svakako imati energetsku podršku i uspešan život. Sa druge strane, poželjno je da se voda (bazen, fontanta, reka, jezero) nalazi ispred poslovnog zdanja, kuće ili našeg doma. 
Putevi su u drevna vremena bili građeni u skladu sa Feng Šui simbolikom Zmaja i Tigra, koji predstavljaju istočnu i zapadnu stranu sveta. A medicina i akupunktura su se u velikom procentu bazirali na Feniksu i Kornjači, koji simbolišu južnu i severnu stranu sveta.

 Feng Šui danas
Kako je vreme prolazilo, gradovi se pretvoriše u moderne metropole sa gradskim načinom života, pa se shodno tome i Feng Šui adaptirao i menjao u skladu sa trendovima modernog, urbanog života i prilagođavao se različitim narodima i kulturama, tako da je primenljiv danas, apsolutno na svim meridijanima planete. Iznedrio se i takozvani Poslovni Feng Šui, kao trend modernog života čoveka. Poslovni Feng Šui nije postojao u drevnoj Kini.
Sve ovo opisano  je dovelo do toga da se Feng Šui u velikoj meri modernizovao i transformisao, pa je pre 40-ak godina postao neverovatno veliki hit u najrazvijenijim zemljama Zapada. Feng Šui se danas tumači na jedan potpuno nov način, ali su mu u osnovi ostala ista ona pravila, zakoni i načela na kojima se bazirao u drevna vremena. 


Tako dolazimo do savremenog i modernog Feng Šuija, koji je vrlo često utkan u arhitekturu, umetnost i ekologiju i srećemo ga čak i pod nazivom Feng Šui dizajn. Nije uopšte slučajno to što je vreme sadašnjice, upravo vreme velike moguće ekspanzije Feng Šuija u celom svetu. Podjednako se misli na Istok i Zapad. 

Нема коментара:

Постави коментар